Dienstverlening Onafhankelijkheid Medewerking

Wijzigingen zorgverzekering 2015 – Wat verandert er?

In 2015 verandert er weer veel rondom de zorgverzekering. Met Prinsjesdag maakte het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend dat de premie voor de Basisverzekering met bijna 10 procent kan stijgen. Het eigen risico gaat in 2015 omhoog naar € 375 (was € 360). Maar ook de Basisverzekering zal worden uitgebreid.

Veranderingen zorgverzekering 2015 – Inhoud Basisverzekering

De belangrijkste verandering in de zorg is dat een deel van de zorg die nu nog onder de AWBZ valt, in 2015 onder de Zorgverzekeringswet valt. Daarom zal de Basisverzekering worden uitgebreid met vergoedingen voor:

 • Zorg voor mensen met een zintuiglijke handicap, zoals blindheid of doofheid.
 • Verpleging en verzorging zonder verblijf in een instelling.
 • Het tweede en derde jaar verblijf in een GGZ-instelling voor op behandeling gerichte geestelijke gezondheidszorg. Het eerste jaar wordt nu al vergoed vanuit Basisverzekering.

Wijkverpleegkundige zorg

Verpleging en verzorging aan huis verleend door een (wijk)verpleegkundige en wijkziekenverzorgende wordt voortaan vergoed vanuit de Basisverzekering. Dit was voorheen verzekerd via de AWBZ.

Psychische zorg voor kinderen naar gemeentes

Door de invoering van een nieuwe Jeugdwet zijn gemeentes vanaf 2015 verantwoordelijk voor de psychologische en maatschappelijke zorg voor kinderen tot 18 jaar. Dit betekent dat kinder- en jeugdpsychiatrie en de diagnose en behandeling van dyslexie verdwijnen uit de Basisverzekering.

Voorwaardelijke toelating nieuwe middelen en medicijnen

Het ministerie laat ook elk jaar een aantal nieuwe, innovatieve behandelingen en medicijnen op proef toe tot de Basisverzekering. Zo kunnen deze behandelingen en middelen hun effectiviteit bewijzen. In 2015 vergoedt de Basisverzekering daarom:

 • Een bepaalde vorm van chemotherapie (HIPEC) bij een colorectaal carcinoom, een gezwel in het laatste deel van de dikke darm.
 • De PTED-behandeling bij patiënten met een lumbale hernia, als gevolg van een uitstulping van een ruggenwervel in de onderrug.
 • Autologe vettransplantaties bij borstreconstructies na een borstamputatie. Hierbij wordt vet weggehaald uit een ander deel van het lichaam om weer in te brengen bij de borsten.
 • Vaccinaties met bepaalde ‘dendritische cellen’(cellen die betrokken zijn bij het immuunsysteem) bij patiënten met huidkanker.
 • Behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TILs) bij patiënten met huidkanker in een vergevorderd stadium. Dit is een behandeling waarbij een zeer hoge dosis witte bloedcellen die in het laboratorium zijn gekweekt uit een uitzaaiing, de groei van nieuwe uitzaaiingen moeten tegengaan.

Ook vergoedt de Basisverzekering in 2015 de volgende medicijnen:

 • Fampyra (geneesmiddel bedoeld voor patiënten met multiple sclerose)
 • Benlysta (geneesmiddel bedoeld voor patiënten met de auto-immuunziekte SLE)

Geriatrische revalidatiezorg

Soms moeten kwetsbare patiënten na een operatie in een verpleeghuis verblijven om te revalideren. Dit wordt geriatrische revalidatie genoemd. Tot 2015 vergoedt de Basisverzekering dit alleen als het verblijf in het verpleeghuis direct aansluit op de ziekenhuisbehandeling. Omdat veel mensen afzien van de geriatrische revalidatiezorg, maar hier naar een paar dagen thuis spijt van krijgen, heeft het ministerie besloten dat je ook een vergoeding krijgt als je binnen een week na het ontslag uit het ziekenhuis naar het verpleeghuis gaat.

Prenatale testen

Sinds april 2014 kunnen zwangere vrouwen met een Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT- test) hun ongeboren kind laten testen op chromosoomafwijkingen die duiden op het Downsyndroom, het syndroom van Edwards of het syndroom van Patau. Tot 2015 geldt hiervoor een subsidieregeling, daarna valt deze vergoeding onder de Basisverzekering. Hieraan stelt het ministerie de volgende voorwaarden:

 • Zwangere vrouwen moeten eerst een combinatietest ondergaan waarvan de uitslag ‘positief’ is. Alleen dan vergoedt de Basisverzekering een NIPT-test.
 • Deze combinatietest moet je zelf betalen, tenzij je een medische indicatie hebt, bijvoorbeeld als je een medische geschiedenis hebt met een verhoogd risico op een kind met het Downsyndroom of het syndroom van Edwards of het syndroom van Patau.

Reiskosten voor donoren

Tot 2015 krijgen orgaandonoren de reiskosten die zij moeten maken vergoed vanuit de Basisverzekering van de ontvanger van het donororgaan. Vanaf 2015 vergoedt de Basisverzekering van de donor dit zelf.

Vanuit GezinsVerzekeringen zien wij terughoudendheid bij zorgverzekeraars om de premies te verhogen.

Vanaf half november zullen wij de nieuwe zorgpremies voor 2015 bekend maken van de verschillende zorgverzekeraars.