In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor alternatieve zorg.

Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best
Alternatieve zorg*
(per jaar en per dag)
max. € 200,-,
max. € 45,-
max. € 300,-,
max. € 45,-
max. € 500,-,
max. € 45,-

* acupunctuur en andere Oosterse geneeswijzen, antroposofie, homeopathie, natuurgeneeswijzen en psychosociale zorg.

Uw behandelaar kan u precies vertellen wat de kosten per behandeling zijn. Deze kunnen per behandelaar verschillend zijn.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor anticonceptiva.

Aanvullend
Goed
Aanvullend
Beter
Aanvullend
Best
Anticonceptiva
(kan eigen bijdrage zijn)
volledig volledig volledig

Vergoed worden de kosten van anticonceptiva:

 • Anticonceptiepil;
 • Hormoonhoudend spiraaltje;
 • Koperhoudend spiraaltje;
 • Pessarium;
 • Anticonceptie per injectie;
 • Anticonceptie per implantantie;
 • Hormoonhoudende vaginale ring;
 • Indien van toepassing het inbrengen van het voorbehoedsmiddel.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor bevalling en kraamzorg.

Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best
Bevalling ziekenhuis volledig volledig volledig
Eigen bijdrage kraamzorg
(per bevalling)
n.v.t. max. € 125,- volledig
Eigen bijdragen
kraamzorg ziekenhuis
(zonder medische noodzaak)
n.v.t. volledig volledig
Nazorg moeder en kind n.v.t. max. 6 uur max. 12 uur
Kraampakket n.v.t. kraampakket in natura kraampakket in natura
Nazorg moeder
en
kind bij adoptie
n.v.t. max. 6 uur max. 12 uur
Borstvoeding advies n.v.t. max. € 200,-
per bevalling
max. € 200
per bevalling
Borstkolf
(éénmalig voor de hele looptijd
van de aanvullende verzekering)
n.v.t. max. € 80,- max. € 80,-
Zwangerschapscursussen
(per kalenderjaar)
n.v.t. max. € 100,- max. € 100,-

U heeft recht op kraamzorg tot maximaal 10 dagen vanaf de dag dat u bent bevallen. Hoeveel uur kraamzorg u krijgt, wordt bepaald op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor brillen en/of lenzen.

Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best
Brillen en/of lenzen
(per 3 kalenderjaren)
 n.v.t. max.
€ 50,-*
max.
€ 100,-*

Met uw aanvullende verzekering kunt u een vergoeding krijgen voor contactlenzen op sterkte en/of brillenglazen op sterkte inclusief brilmontuur.

*VGZ heeft ook gecontracteerde leveranciers met een geselecteerd basis assortiment voor een complete bril.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor buitenlanddekking.

Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best
Spoedeisende zorg
en
geneesmiddelen
100% 100% 100%
Repatriëring
(Vervoer bij ziekte, ongeval
of overlijden)
100% 100% 100%

Hulpverlening in het buitenland

Hulpverlening door SOS International bij het organiseren van zorg.

VGZ Alarmcentrale +31 40 – 297 55 50

Dieetadvisering met een medisch doel over voeding en eetgewoonten door een diëtist.

De Basisverzekering vergoedt 3 uur per jaar.

Een behandeluur bestaat uit de geplande tijd die de diëtist met u in gesprek is en de gemiddelde tijd die nodig is voor de werkzaamheden rondom het consult (bijvoorbeeld informatie opzoeken, een dieetadvies op papier zetten of een rapportage aan de arts maken).

Voor 2020 is het standaard eigen risico gelijk gebleven € 385,-.

Het eigen risico is niet van toepassing op de vergoedingen in de aanvullende verzekering.

Tevens zijn binnen de Basisverzekeringen uitzonderingen waar het eigen risico niet voor geldt:

 • Huisarts;
 • Verloskundige zorg;
 • Kraamzorg;
 • Zorg voor verzekerden tot 18 jaar.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor huidbehandelingen.

Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best
Ontharen (epilatie),
Camouflagetherapie
Acnebehandeling
max. € 300,-* max. € 500,-* max. € 700,-*

Camouflagetherapie is een behandeling om littekens, spataderen, huidaandoeningen met kleurafwijkingen minder opvallend te maken. Hebt u littekens, wijnvlekken of pigmentvlekken in uw gezicht en hals? Dan kunt u vanuit uw aanvullende verzekering een vergoedingen krijgen voor camouflagetherapie en bijbehorende middelen.

Hebt u als vrouw last van extreme haargroei in uw gezicht? Dan kunt u vanuit uw aanvullende verzekering een vergoeding krijgen voor ontharen (epilatie).

*Is een totaalbudget voor alle genoemde behandelingen.

De huisarts is als vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen betreffende uw gezondheid. Huisartsenzorg is vrij toegankelijk en wordt vergoedt uit de Basisverzekering.
In de avond, nacht of tijdens weekenden kunt u terecht bij de huisartsenpost.

Vergoed wordt: Huisartsenzorg, door de huisarts aangevraagd laboratorium- en functieonderzoek, doorverwijzing naar medisch specialistische zorg.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor fysiotherapie, bekkenfysiotherapie, ergotherapie, oedeemtherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, Chiropractie, osteopathie en geriatrische fysiotherapie.

Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best
Behandelingen
(per jaar)
9 16 20

Uw behandelende therapeut kan u precies vertellen wat de kosten per behandeling zijn. Deze kunnen verschillend per behandelaar zijn.

Voor chronische aandoeningen worden alle vervolgbehandelingen uit de Basisverzekering vergoedt vanaf de 21e behandeling over de gehele behandelduur.

Hieronder vindt u een overzicht met chronische aandoeningen. Deze zijn door de overheid aangewezen. Uw vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering is hiervan afhankelijk.

Aandoeningen aan het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident;
 • ruggemergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel (duur van de behandeling is maximaal twee jaar, na bestraling);
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • Whiplash (duur van de behandeling is maximaal drie maanden, soms verlengd tot zes maanden);
 • postpartum bekkeninstabiliteit (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • fracturen indien deze conservatief worden behandeld (duur van de behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling).

Overige aandoeningen

 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden na ontslag);
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • weke delen tumoren;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

De Basisverzekering voorziet volledig in Geestelijke Gezondheidszorg.

Sinds 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) volledig verzekerd in de Basisverzekering.

Hoe werkt de vergoeding van geneesmiddelen? Er zijn medicijnen van verschillende merken die dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm hebben. Bij sommige van deze geneesmiddelen is er alleen recht op de geneesmiddelen die door de zorgverzekeraar zijn aangewezen. Dit zijn de preferente geneesmiddelen.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op medicijnkosten.nl.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor de mantelzorgmakelaar.

Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best
Mantelzorgmakelaar
(per kalenderjaar)
max.
€ 250,-
max.
€ 500,-
max.
€ 750,-

U kunt vanuit uw aanvullende verzekeringen een vergoeding krijgen voor het inschakelen van een mantelzorgmakelaar.

Met mantelzorg wordt bedoeld dat u langdurig een naaste verzorgt, bijvoorbeeld een gezinslid of familielid. Dat kan een hele belasting zijn ondanks dat u het met liefde doet. Daarom is er de mogelijkheid een vervanger in te schakelen als u met vakantie gaat.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor ooglaseren.

Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best
Ooglaseren n.v.t. n.v.t. éémalig € 500,-

Met een ooglaserbehandeling worden bijziendheid, verziendheid en cilinderafwijkingen gecorrigeerd.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor orthodontische zorg.

Tand Goed Tand Beter Tand Best
Orthodontische zorg
tot 18 jaar
(Voor de gehele verzekeringsduur)
n.v.t. 100%,
max.
€ 1.500,-
100%,
max.
€ 2.500,-
Orthodontische zorg
vanaf 18 jaar
(Voor de gehele verzekeringsduur)
n.v.t. 100%,
max.
€ 500,-
100%,
max.
€ 1.500,-

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden in de kaken door middel van beugels.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor pedicurezorg.

Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best
Pedicurezorg
(bij diabetes, reuma
en/of medische voet )
max. € 100,- max. € 300,- max. € 500,-

Recht op vergoeding als de behandeling wordt uitgevoerd door een gecontracteerde zorgverlener.

Bovengenoemd budget is een totaalbudget voor de zorgsoorten:

 • voetbehandelingen reumatische voet;
 • podotherapie.

In de onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor plastische chirurgie.

Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best
Ooglidcorrectie n.v.t. n.v.t. volledig
Buikwandcorrectie n.v.t. n.v.t. volledig
Flapoorcorrectie
tot 18 jaar
n.v.t. n.v.t. volledig

Recht op vergoeding bij een specifieke medische indicatie en na toestemming VGZ.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor podotherapie.

Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best
Podotherapie
(per jaar)
max. € 100,- max. € 300,- max. € 500,-

De podotherapeut behandelt alle voorkomende klachten aan voeten, tenen en nagels en klachten elders in het lichaam die door voet-, teen- en nagelcorrectie beïnvloed kunnen worden.

In onderstaande tabel vindt u het budget voor preventieve vaccinaties.

Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best
Vaccinaties voor buitenland volledig volledig volledig

Het raadplegen van een andere medisch specialist, binnen Nederland, dan de behandelend specialist wordt 100% vergoedt vanuit de Basisverzekering.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor steunzolen.

Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Goed
Steunzolen
(per kalenderjaar)
max. € 70,- max. € 125,- max. € 125,-

Een steunzool is een losse inlegzool voor een schoen. Steunzolen kunnen een ontlastende of ondersteunende functie of een corrigerende functie hebben. De voet- en loopstand verbetert hierdoor.

In onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van tandartsvergoedingen.

Tand Goed Tand Beter Tand Best
Tandarts
(100% voor periodiek consult
& probleemgericht consult.
Overige behandelingen 80%.)
80%,
max.
€ 250,-
80%,
max.
€ 500,-
80%,
max.
€ 1.000,-

Vergoeding voor:

 • de (half)jaarlijkse controle
 • gebitsreiniging
 • het vullen van een gaatje
 • het trekken van een kies
 • een kroon of een gedeeltelijke gebitsprothese
 • trekken van een tand of kies door de kaakchirurg
 • plaatsen van implantaten in de niet-tandeloze kaak door een kaakchirurg en/of tandarts. VGZ vergoed de kosten voor het honorarium, de materiaal- en techniekkosten en de bijkomende kosten voor het ziekenhuis of de instelling
 • tandheelkundige hulp in het buitenland.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor verblijf.

Aanvullend Goed Aanvullend Beter Aanvullend Best
Herstellingsoord/zorghotel
(per jaar)
€ 100,- per dag,
max. € 1.000,-
€ 100,- per dag,
max. € 1.500,-
€ 100,- per dag,
max. € 2.000,-
Hospice (per dag) max. € 40,- max. € 40,- max. € 40,-
Logeer- of familiehuis (per nacht) max. € 45,- max. € 45,- max. € 45,-
Gasthuis
Antoni van Leeuwenhoek
of
Daniël den Hoed
volledig volledig volledig

Een logeer- of gasthuis is een huis dat verbonden is aan het ziekenhuis waar uzelf of uw gezinslid tijdelijk kan verblijven als u in het ziekenhuis bent opgenomen. Voorbeelden van logeer- of gasthuizen zijn het Ronald McDonaldhuis, het Familiehuis Daniel den Hoed, het Prinses Margriethuis en het Kiwanishuis.

Het verblijf in een ziekenhuis of instelling kan langdurig zijn. In dat geval zijn 365 dagen verzekerd vanuit de Basisverzekering. De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) verzekert aanvullend het verblijf na 365 dagen.

Vergoed wordt:

Specialistische zorg:

 • Onderzoek en diagnostiek;
 • Behandeling;
 • Materialen die de medisch specialist gebruikt;
 • Laboratoriumonderzoek;
 • Second opinion.