Wij hebben geen binding met aanbieders. Dit vinden wij een voorwaarde om gezinnen duurzaam van dienst te kunnen zijn. Want het gaat maar om één belang en dat is het klantbelang.

Onze kwaliteit is gebaseerd op samenwerking met gerenommeerde onafhankelijke organisaties, die wij op basis van deskundigheid en vooruitstrevendheid selecteren.

Wij hebben er voor gekozen om onze klanten toegang te geven tot digitale polismap omgevingen van verschillende serviceproviders waardoor gezinnen optimaal kunnen worden bediend en de volledige regie houden.

Beroepsvereniging
Ook hebben wij er bewust voor gekozen géén aansluiting te zoeken bij een beroepsvereniging. Uit ervaring weten wij dat de belangen van een beroepsvereniging tegenstrijdig zijn met de individuele belangen van gezinnen. U kunt er wel op rekenen dat wij aan minimaal dezelfde strenge eisen voldoen.

Honorering
Als gezinnen producten of diensten via GezinnenRegie afsluiten ontvangen wij vergoedingen die zijn verwerkt in de te betalen premies. Deze variëren van een vast bedrag tot een percentage en zijn productafhankelijk. Middels deze vergoeding zijn wij in staat gezinnen optimaal te bedienen. Indien u wenst te weten hoe deze vergoedingen zijn vertellen wij u dat graag.