Er gebeuren jaarlijks veel ongevallen. In het verkeer, op het werk, in en om het huis of bij sport en spel. Echter de kans om bij een ongeval betrokken te raken is gering maar in onze steeds drukker wordende maatschappij neemt de kans juist toe.
Een klein moment van onoplettendheid kan grote financiële gevolgen hebben. Meestal loopt het goed af. De financiële gevolgen van een minder goede afloop kunt u opvangen met een gezinsongevallenverzekering die uitkeert bij overlijden en bij blijvende invaliditeit voor alle gezinsleden.

Bereken de premie van uw ongevallenverzekering

Een gevolg van blijvende invaliditeit is vaak (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en daardoor inkomstenderving en het verloren gaan van uw loopbaan. Met als gevolg minder inkomsten juist in een situatie dat u behoefte heeft aan stabiliteit. De huidige sociale voorzieningen bieden niet meer dan het hoogst noodzakelijke.

Standaarddekking ongevallenverzekering

  • een uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval;
  • eeen uitkering bij blijvende algehele of gedeeltelijke invaliditeit als gevolg van een ongeval;