Binnen een gezin is de zorg voor elkaar zo vanzelfsprekend maar heeft u weleens laten inventariseren wat de gevolgen zijn van vroegtijdig overlijden. Want bij een overlijden binnen een gezin is de impact (financieel en emotioneel) enorm.

Door hierbij stil te staan kunt u keuzes maken en besluiten deze financiële en emotionele risico’s te beperken. Een uitkering om financiële gevolgen te beperken en ondersteuning bij emotionele begeleiding helpt nabestaanden om de draad weer op te pakken.