In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor alternatieve zorg.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
Alternatieve geneeswijzen
&
homeopatische en antroposofische geneesmiddelen
(per kalenderjaar)
n.v.t. max.
€ 45,- p.dg.
tot € 250,-
max.
€ 45,- p.dg.
tot € 500,-
max.
€ 45,- p.dg.
tot € 750,-

De kosten worden vergoed van consulten of behandelingen van alternatief genezers of therapeuten (artsen en niet-artsen). Daarnaast worden de kosten vergoed van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen die een arts heeft voorgeschreven.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor anticonceptie.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
Anticonceptie
tot 21 jaar
100% 100% 100% 100%
Anticonceptie
vanaf  21 jaar
n.v.t. max.
€ 200,-
max.
€ 200,-
max.
€ 200,-

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor bevalling en kraamzorg.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
Bevalling ziekenhuis n.v.t. volledig volledig volledig
Kraamzorg thuis
(eigen bijdrage)
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100%
Kraamzorg ziekenhuis
(wettelijke eigen bijdrage)
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100%
Adoptiekraamzorg of
medische screening
n.v.t. n.v.t. n.v.t. max. 3 x 3 uur
Borstvoeding advies n.v.t. n.v.t. n.v.t. max. € 200,- p.jr.
TENS bij bevalling
(pijnbestrijding)
(alleen bij gecontracteerde leverancier)
n.v.t. n.v.t.  n.v.t. volledig,
vooraf toestemming nodig
Zwangerschapscursus n.v.t. n.v.t. n.v.t. max. € 200,-

U heeft recht op kraamzorg tot maximaal 10 dagen vanaf de dag dat u bent bevallen. Hoeveel uur kraamzorg u krijgt, wordt bepaald op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor brillen, lenzen en ooglaseren.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
Brillen, lenzen
en ooglaseren
n.v.t. n.v.t. n.v.t. max. € 75,-
per 2 jaar

Met een aanvullende verzekering kunt u een vergoeding krijgen voor contactlenzen, brillenglazen en ooglaseren.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor buitenlanddekking.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
Spoedeisende zorg
en
geneesmiddelen
100% 100% 100% 100%
Repatriëring
(Vervoer bij ziekte, ongeval
of overlijden)
ja ja ja ja
Spoedeisende
tandartskosten
max.
€ 250,-
max.
€ 250,-
max.
€ 250,-
max.
€ 250,-
Telecommunicatiekosten n.v.t. max.
€ 350,-
max.
€ 350,-
max.
€ 350,-

Hulpverlening in het buitenland

Bij opname in het buitenland of hoge kosten moet u altijd contact opnemen met de
OHRA Hulpdienst: +31 26 400 48 68. De Hulpdienst is dag en nacht bereikbaar.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor dieetadvies.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
Behandelvergoeding n.v.t. n.v.t. max.
€ 100,-
max.
€ 150,-

Dieetadvisering met een medisch doel over voeding en eetgewoonten door een diëtist. De Basisverzekering vergoedt de eerste 3 behandeluren.

Soms is 3 uur dieetadvies niet genoeg dan is het mogelijk dat u meer uren vergoed krijgt.

In 2020 is het standaard eigen risico gelijk gebleven € 385,-.

Wel behoeft dit enige toelichting. Want het eigen risico is niet van toepassing op de vergoedingen in de aanvullende verzekeringen. Tevens zijn binnen de Basisverzekeringen uitzonderingen waar het eigen risico niet voor geldt:

 • Huisarts;
 • Verloskundige zorg;
 • Kraamzorg;
 • Verzekerde zorg tot 18 jaar.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
Behandelingen (per kalenderjaar) 9 9 9 18

Voor chronische aandoeningen worden alle vervolgbehandelingen uit de Basisverzekering vergoedt vanaf de 21e behandeling over de gehele behandelduur.

Hieronder vindt u een overzicht met chronische aandoeningen. Deze zijn door de overheid aangewezen. Uw vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering is hiervan afhankelijk.

Aandoeningen aan het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident;
 • ruggemergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel (duur van de behandeling is maximaal twee jaar, na bestraling);
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • Whiplash (duur van de behandeling is maximaal drie maanden, soms verlengd tot zes maanden);
 • postpartum bekkeninstabiliteit (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • fracturen indien deze conservatief worden behandeld (duur van de behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling).

Overige aandoeningen

 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden na ontslag);
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • weke delen tumoren;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

De Basisverzekering voorziet volledig in Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Hoe werkt de vergoeding van geneesmiddelen?
Er zijn medicijnen van verschillende merken die dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm hebben. Bij sommige van deze geneesmiddelen is er alleen recht op de geneesmiddelen die door de zorgverzekeraar zijn aangewezen. Dit zijn de preferente geneesmiddelen.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
wettelijke
eigen bijdrage
n.v.t. max. € 25,- max. € 50,- max. € 150,-

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op medicijnkosten.nl.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor huidbehandelingen.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
Camouflagetherapie n.v.t. max. € 50,- max. € 100,- max. € 150,-
Acnebehandeling n.v.t. max. € 50,- max. € 100,- max. € 150,-
Epilatie n.v.t. max. € 50,- max. € 100,- max. € 150,-

Camouflagetherapie is een behandeling om littekens, spataderen, huidaandoeningen met kleurafwijkingen minder opvallend te maken.

De huisarts is als vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen betreffende uw gezondheid. Huisartsenzorg is vrij toegankelijk. In de avond, nacht of tijdens weekenden kunt u terecht bij de huisartsenpost.

Vergoed wordt: Huisartsenzorg, door de huisarts aangevraagd laboratorium- en functieonderzoek, doorverwijzing naar medisch specialistische zorg.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor mantelzorgvervanging.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
Vervangende mantelzorg n.v.t. 14 dagen per jaar 14 dagen per jaar 14 dagen per jaar

Met mantelzorg wordt bedoeld dat u langdurig een naaste verzorgt, bijvoorbeeld een gezinslid of familielid. Dat kan een hele belasting zijn ondanks dat u het met liefde doet. Daarom is er de mogelijkheid een vervanger in te schakelen.

Vergoedingen voor oncologische revalidatie (voorheen genoemd herstel en balans).

Sinds 2016 worden de kosten vergoed vanuit de Basisverzekering. 

Oncologische revalidatie is een nazorg programma voor personen van 18 jaar of ouder die een vorm van kanker hebben (gehad). Het programma is aansluitend op de medische behandeling.

Doel van het programma is de lichamelijke en geestelijke conditie op peil te brengen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor orthodontie.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
Orthodontie tot 18 jaar n.v.t. n.v.t. max. € 1.000,- max. € 2.000,-
Orthodontie vanaf 18 jaar n.v.t. n.v.t. max. € 250,- max. € 250,-

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden in de kaken door middel van beugels.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor pedicurezorg.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
Pedicurezorg n.v.t. max. € 50,-. max. € 100,- max. € 150,-

Recht op vergoeding als de behandeling wordt uitgevoerd door een pedicure.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen plastische chirurgie.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
Plastische chirurgie n.v.t. n.v.t n.v.t. volledig

Recht op vergoeding als:

 • de aard van de behandeling strekt ter correctie van de oorstand en behandeling tegen snurken.
 • vooraf toestemming van de zorgverzekeraar vereist;
 • aanvraag door behandelende specialist met foto’s en een verklaring van verzekerde over de klachten;
 • ingreep wordt verricht door medisch specialist.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor preventieve vaccinaties.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
Vaccinaties voor buitenland n.v.t. max. € 250,- max. € 250,- max. € 250,-

OHRA betaalt (een deel van) de kosten van vaccinaties, medicijnen en consult voor het buitenland.

Het raadplegen van een andere medisch specialist, binnen Nederland, dan de behandelend specialist wordt 100% vergoed vanuit de Basisverzekering.

Wilt u een second opinion aanvragen? Neem dan contact op met OHRA via 013 – 59 38 002.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor steunzolen.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
Steunzolen n.v.t. n.v.t. max. € 100,- max. € 150,-

Een steunzool is een losse inlegzool voor een schoen. Steunzolen kunnen een ontlastende of ondersteunende functie of een corrigerende functie hebben. De voet- en loopstand verbetert hierdoor.

In onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van tandartsvergoedingen.

Tand Sterk TandGaaf 250 TandGaaf 500
C-codes, M-codes,
V-codes en H-codes
75%
max. € 250,-
100%
max. € 250,- *
100%
max. € 500,- *
Overige codes n.v.t. 100%
max. € 250,- *
100%
max. € 500,- *
 • A-Codes : Verdoving
 • C-Codes : Consultatie en diagnostiek
 • E-Codes : Wortelkanaalbehandeling (endodontologie)
 • F-Codes : Orthodontie
 • G-Codes : Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie)
 • H-Codes : Chirurgie
 • J-Codes : Implantaten (implantologie)
 • M-Codes : Preventieve mondzorg
 • P-Codes : Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)
 • R-Codes : Kronen, bruggen en inlays
 • T-Codes : Tandvleesbehandelingen (parondontologie)
 • V-Codes : Vullingen
 • X-Codes : Rontgenfoto’s (maken en beoordelen)

*Totaal kalenderjaar budget

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor verblijf in een zorghotel of hospice.

Sterk Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid
Herstellingsoord / zorghotel n.v.t. max. € 250,-  max. € 500,-  max. € 1.000,-
Hospice n.v.t. n.v.t. max. € 500,- max. € 1.000,-

Het verblijf in een ziekenhuis of instelling kan langdurig zijn. In dat geval zijn 365 dagen verzekerd vanuit de Basisverzekering. De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) verzekert aanvullend het verblijf na 365 dagen.

Vergoed wordt:

Specialistische zorg:

 • Onderzoek en diagnostiek;
 • Behandeling;
 • Materialen die de medisch specialist gebruikt;
 • Laboratoriumonderzoek;
 • Second opinion.