Om stil te staan bij de gevolgen van overlijden is doorgaans niet het meest geliefde onderwerp. Omdat bij overlijden veel zorg en deskundige begeleiding gewenst is (los van alle emoties), zijn wij van mening dat u er verstandig aan doet om vooraf alles goed vast te leggen. Leg uw wensen vast in een testament om de nabestaanden te helpen met de toekomst.

Het vooraf in kaart brengen wat de financiële en erfrechtelijke consequenties zijn is erg belangrijk om te komen tot inzicht, duidelijkheid en om bewust keuzes te kunnen maken.

Alle persoonlijke wensen dient u vooraf goed vast te leggen in een testament (ook het voogdijschap) en een aangewezen executeur (kan alleen bij testament) kan zorgdragen voor goede afwikkeling.

Zeker als er sprake is van een eigen bedrijf, eigen huis, vermogen, familietradities of waardevolle spullen doet u er verstandig aan vooraf deskundige begeleiding te zoeken. Mede gelet op alle wettelijke veranderingen die vanaf 1 januari 2013 zijn doorgevoerd.

Wij zijn u graag van dienst om te komen tot de voor u best passende invulling.  Door ons netwerk van vakspecialisten (gespecialiseerde notarissen en top estate planners),  kunnen wij u begeleiden bij al uw financiële en erfrechtelijke vraagstukken zodat vermogen zoveel mogelijk intact blijft, zorg voor nabestaanden is in voorzien en vermogensoverdracht naar volgende generaties goed wordt geregeld.