Zorgpremie stijgt meer dan het kabinet voorspelt.

De eerste verzekeraar heeft de premie van de basisverzekering voor volgend jaar bekendgemaakt. De premie stijgt meer dan waarvan het kabinet van uit ging. Bij DSW stijgt de zorgpremie met 6,50 euro naar 124,50 per maand.

Op Prinsjesdag het kabinet verwachtte een gemiddelde zorgpremie van zo’n 123 euro per maand, een stijging van 5 euro. De verwachting van het kabinet klopt zelden met de daadwerkelijke aanpassing, die wordt door de zorgverzekeraars zelf bepaald. Zorgverzekeraar DSW komt jaarlijks als eerste met de premie. De andere verzekeraars hebben tot 12 november de tijd om hun premie bekend te maken.

Voor de lagere inkomens wordt de stijgende zorgpremie deels gecompenseerd door een hogere zorgtoeslag. De maximale toeslag stijgt met 3,66 euro per maand voor alleenstaanden en 8,25 voor meerpersoonshuishoudens. Volgens DSW komt de premiestijging vooral door hogere lonen voor zorgmedewerkers en door hogere prijzen. Corona speelt nauwelijks een rol bij de prijsstijging.

Aansprakelijk zijn bij een ongelukje!

Dat een consument zich bezwaart voelt voor het feit dat een tas schade veroorzaakt betekent niet dat de verzekeraar aansprakelijk is.

Volgens het klachteninstituut Kifid  is er geen sprake van een onrechtmatige daad die leidt tot verzekeringstechnische aansprakelijkheid. De verzekeraar hoeft daarom niet de schade te vergoeden.

Tijdens een behandeling heeft de consument een tas op de grond gezet in de behandelkamer. Wanneer na de behandeling de consument de tas oppakt en over de schouder trekt, blijft de schouderriem haken achter een apparaat. Het apparaat valt op de vloer en raakt beschadigd.

Het instituut stelt de consument aansprakelijk voor de ontstane schade. De consument voelt zich aansprakelijk en doet een beroep op de aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraar laat een expertiseonderzoek doen. Volgens de verzekeraar is er geen sprake van onrechtmatig gedrag, is de consument daarom  niet aansprakelijk en hoeft de verzekeraar daarom geen schade te vergoeden aan het instituut.

Ongelukkige samenloop
Kifid gaat in  haar bindende uitspraak mee in de redenatie van de verzekeraar. De Geschillencommissie merkt op dat gedrag dat leidt tot schade niet per definitie onrechtmatig is.

Gedrag is pas onrechtmatig wanneer het zo waarschijnlijk is dat het gedrag tot schade leidt, dat je uit oogpunt van zorgvuldigheid dat gedrag achterwege moet laten.

Dat is hier niet aan de orde. Het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden die hier de schade heeft veroorzaakt.

Voorzorgsmaatregelen
Ook merkt de commissie op dat het instituut zelf extra voorzorgsmaatregelen had kunnen nemen om schade aan dit zeer kostbare apparaat te voorkomen.

Zorgverzekeraar blijft gelijk maar de zorgverzekering wijzigt jaarlijks

Veel consumenten zijn jarenlang verzekerd bij een zorgverzekeraar en vertrouwen op ervaringen uit het verleden of de dominantie van een zorgverzekeraar in een bepaalde regio.

Inmiddels hebben de grote vier zorgverzekeraars (hoofdlabels CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) de keuze uit drie type basisverzekeringen.  De keuze wordt voor een belangrijk deel bepaald door de premie, kwaliteit van de zorg en de vrije toegang tot de beste zorgverleners.

Het onderscheid zit in de keuze tussen gecontracteerde zorgverleners en niet gecontracteerde zorgverleners en de daarmee samenhangende vergoedingen door de verzekeraar.

Gelet op de jaarlijkse onderhandelingen zijn nog niet alle zorgverleners gecontracteerd en kunnen zorgverzekeraars daar nog geen volledige duidelijkheid over geven. Ondanks alle pogingen dit op de websites inzichtelijk te maken.

Bij de keuze voor de type basisverzekering is het belangrijk te bepalen wat het beste bij u past, wat u verwacht van de zorgverzekeraar en tot welke zorgverleners u toegang wilt hebben zonder risico van bijbetalingen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen bij gebruik van wel of géén gecontracteerde zorgaanbieder en bij welk type basisverzekering.

  Budget
Basisverzekering
Natura
Basisverzekering
Restitutie
Basisverzekering
Wel gecontracteerd
(tussen zorgverzekeraar & zorgverlener)
100%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
Wmg-tarief**
Niet gecontracteerd
(tussen zorgverzekeraar & zorgverlener)
65% tot 75%
van de nota,
tot gemiddeld
gecontracteerd tarief*
 75%,
gemiddeld
gecontracteerd tarief*
100%,
Wmg-tarief**

*Verzekeraars bieden géén inzage hoe hoog het gemiddeld gecontracteerd tarief is. Als verzekerde kunt u worden geconfronteerd met extra kosten bij géén gecontracteerde zorgverlener.

**Wmg-tarief is het tarief dat de overheid vaststelt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).