woekerpolis

Verzekeraar moet meer werken aan zorgplicht

Financiële instellingen als verzekeraars kunnen op het gebied van productvisie en beheersing veel leren van industrieën zoals de automobielindustrie. Er zijn in Nederland nauwelijks financiële instellingen die daar een voorbeeld aan nemen en doelgroepen bedienen op basis van heldere, vaststaande productstructuren, standaardkeuzes en een gestroomlijnd proces. Dat valt vandaag te lezen in een opinieartikel in Het Financieele Dagblad.

De noodzaak anders te denken en te werken is levensgroot. “De hardnekkig ingebakken werkwijzen en productvisie leveren het huidige financiële productlandschap op: onoverzichtelijk, zeer complex en onbeheersbaar.” Naar onze mening moeten financiële instellingen de denkwijze over hun producten omgooien. Standaardisatie moet mede worden afgedwongen door automatisering.”