Skate uitrusting verzekeren

Scholen en zorgplicht

School en zorgplicht
Een school heeft zeker zorgplicht tegenover haar leerlingen. Daarom dient een school onder meer veiligheidsmaatregelen te nemen om zo veel mogelijk te voorkomen dat leerlingen iets overkomt tijdens activiteiten en op het schoolplein. Ook dient er zoveel als gepast deskundig toezicht aanwezig te zijn.

School en aansprakelijkheid
Als een leerling tijdens een sport- of spelsituatie op school letsel oploopt, dan kan de school aansprakelijk zijn voor schadevergoeding van het letsel. Dit is zeker het geval als de activiteit die het letsel veroorzaakte een verhoogd risico met zich mee zou brengen en had kunnen worden voorkomen..

Voor scholen geldt geen risicoaansprakelijkheid. Dat houdt in dat een school niet automatisch aansprakelijk is, alleen maar omdat een leerling tijdens een activiteit letsel oploopt. De school moet iets te verwijten zijn, zoals het nemen van onvoldoende veiligheidsmaatregelen.

School en ongevallenverzekering
Veel scholen hebben een collectieve ongevallenverzekering om de financiële risico’s voor de school bij aansprakelijkheid voor letselschade zo veel mogelijk te beperken. Een algemeen verzekeringsplicht voor scholen voor het sluiten van een dergelijke verzekering is er niet. Daarnaast is het ook maar de vraag of een collectieve ongevalllenverzekering wel voldoende dekking geeft daar er vaak beperkingen in zitten.