Digitale Polismap

Ontslag en rechtsbijstand

Werknemers die ontslag boven het hoofd hangt, stappen snel naar een rechtsbijstandverzekeraar voor hulp. Maar kunnen onaangenaam verrast worden door beperkingen in de voorwaarden.

Er zijn rechtsbijstandverzekeraars die een wachttijd hanteren van minimaal drie maanden voordat klanten een beroep kunnen doen op de verzekeringsdekkingen. Bovendien worden ontslagprocedures niet in behandeling genomen die bij het afsluiten van de verzekering al speelden of te voorzien waren. De verzekeringnemer heeft vooraf een aantal vragen hieromtrent naar waarheid moeten ivullen.

Mensen die over een rechtsbijstandverzekering beschikken, hebben een polis nodig waarbij juridische hulp bij ontslag is verzekerd. Bij verschillende verzekeraars is dit een optie die je extra moet afsluiten.

Er zijn ook rechtsbijstandverzekeraars die ’prepaid’ rechtsbijstand aanbieden. Een procedure bij de rechter kost dan bijvoorbeeld €995 en het onderhandelen met de werkgever €595. Maar voor werknemers met een laag inkomen is het goedkoper om een beroep te doen op een gesubsidieerde rechtswinkel of het Juridisch Loket. Het lidmaatschap van een vakbond geeft vaak eveneens toegang tot juridische bijstand.

Advocaat

Werknemers met eigen financiele middelen kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om zelf een gespecialiseerde advocaat in de arm te nemen. Dat is “duurder”, maar het voordeel is een eigen jurist te kunnen kiezen met maatwerk begeleiding en maximale belangenbehartiging.

Bij een rechtsbijstandverzekeraar hebben verzekerden in eerste instantie nauwelijks iets te zeggen over de jurist die het dossier behandeld. Dat kan een ervaren jurist zijn, maar ook een beginneling die snel wil schikken. Mocht het komen tot een rechtszaak, dan mogen verzekerden wel een eigen advocaat kiezen, maar dan gelden er uurtarief maximeringen of keuze uit een netwerk van samenwerkende advocaten.

Aankloppen 

Desondanks vinden mensen het meestal plezierig om bij ontslag een beroep te kunnen doen op hun rechtsbijstandverzekeraar. Belangrijk is het dossier goed op orde te krijgen en iemand die over de schouder kan meekijken of de dienstverlening van de rechtsbijstandverzekeraar overeenkomstig de polisvoorwaarden verloopt.