muntgeld

Hogere compensatie aandelenlease-affaire voor gedupeerden

De Hoge Raad biedt gedupeerden aandelenleaseproduct uitzicht op hogere compensatie.

Op 1 mei 2015 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die belangrijk lijkt voor aandelenlease-gedupeerden. De Hoge Raad bepaalde dat de wettelijke rente vergoed dient te worden vanaf de datum waarop de inleg is gedaan. Dat deze datum belangrijk is, blijkt uit het feit dat de schadevergoeding hierdoor aanzienlijk hoger kan worden.

Eerdere uitspraken van het gerechtshof Amsterdam, dat altijd oordeelde dat de wettelijke rente vanaf het einde van het aandelenleasecontract moest worden berekend, zijn hiermee teruggedraaid. De schade is ontstaan vanaf het moment dat de betaling is voldaan en niet pas nadat de overeenkomst ten einde liep.

De uitspraak betekent dat deze partijen hun schadereserves fors zullen moeten verhogen.

Het consumentenbelang zegeviert weer in deze onnodig lang slepende affaire.