In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor alternatieve behandelwijzen en alternatieve geneesmiddelen.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Alternatieve
behandelwijzen
n.v.t. € 40,- per dag,
max. € 400,-
€ 40,- per dag,
max. € 600,-
Alternatieve
geneesmiddelen
n.v.t.  100 %,
max. € 400,-
100%,
max. € 600,-

De genoemde bedragen gelden voor behandelwijzen en geneesmiddelen tezamen.

Alternatieve behandelwijzen worden vergoed als uw behandelaar als gediplomeerd lid is aangesloten bij een door Menzis .

Mag u ook naar een andere behandelaar?
Als uw behandelaar niet is aangesloten bij een door Menzis erkende beroepsvereniging, dan zal Menzis geen vergoeding geven.

Vergoed worden de kosten van anticonceptiemiddelen vanf 21 jaar.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Anticonceptie
(voor vrouwen)
100% 100% 100%

Welke voorbehoedsmiddelen worden vergoed?

 • Anticonceptiepil
 • Hormoonhoudende vaginale ring
 • Anticonceptie per injectie
 • Anticonceptie per implantatie
 • Koperhoudend spiraaltje
 • Pessarium

Vergoeding enkel op voorschrift van een huisarts of specialist en de anticonceptie moet geleverd worden door een apotheek of apotheekhoudend huisarts.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor bevalling en kraamzorg.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd 3
Verloskamer, zonder medisch noodzaak.
Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering
n.v.t. volledig volledig
Adoptie (kind jonger dan 5 mnd) n.v.t. max. 16 uur max. 16 uur
Kraamzorg na opname
(kind jonger dan 4 mnd)
n.v.t. max. 16 uur max. 16 uur
Borstvoeding advies n.v.t. max. € 200,- max. € 200,-
Meerlinguitkering n.v.t. max. € 250,- max. € 250,-

U heeft recht op kraamzorg tot maximaal 10 dagen vanaf de dag dat u bent bevallen. Hoeveel uur kraamzorg u krijgt, wordt bepaald op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor buitenlanddekking.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Spoedeisende zorg en
geneesmiddelen
100% 100% 100%
 Vervoer bij ziekte, ongeval
of overlijden
100% 100% 100%

Hulpverlening in het buitenland

Hulpverlening door SOS International bij het organiseren van zorg.

Menzis Alarmcentrale +31 317 – 455 555

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor brillen en contactlenzen.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Brillen &
contactlenzen
(per 2 kalenderjaren)
n.v.t. max. € 75,- max. € 125,-

SamenGezond: extra korting op brillen!

Extra korting op brillen

Bovenop de brilvergoeding krijgt u bij aankoop van een bril op sterkte bij Pearle en Eye Wish Opticiens extra kassakorting. Lever de SamenGezond-kortingsbon in bij de kassa en ontvang de volgende extra korting:

 • Eénmalig € 25,- kassakorting bij een bril van € 50,- tot € 250,-;
 • Eénmalig € 50,- kassakorting bij een bril van € 250,- tot € 500,-:
 • Eénmalig € 75,- kassakorting bij een bril van € 500,- of meer.

U mag maximaal 1 kortingsbon per aankoop gebruiken. De kortingsbon kan gebruikt worden in combinatie met de dan lopende aanbiedingen van Pearle en Eye Wish Opticiens. Bent u nog geen lid van SamenGezond? Meldt u zich dan gratis aan via samengezond.nl.

De kortingsbon is ook te gebruiken voor verzekerden van Menzis zónder brildekking. Kijk voor meer informatie, de volledige actievoorwaarden en voorbeelden op www.menzis.nl/brillen.

De Diabeteszorg wordt als ketenzorg vergoed uit de Basisverzekering.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor dieetadvisering.

ExtraVerzorgd
1 / 2 / 3
Behandeluren 0 / 2 / 4
Preparaten max. € 75,- /
max. € 100,-/
max. € 150,-

Dieetadvisering met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. De Basisverzekering biedt dekking voor 3 behandeluren.

Een behandeluur bestaat uit de geplande tijd die de diëtist met u in gesprek is en de gemiddelde tijd die nodig is voor de werkzaamheden rondom het consult (bijvoorbeeld informatie opzoeken, een dieetadvies op papier zetten of een rapportage aan de arts maken).

Voor 2020 is het standaard eigen risico gelijk gebleven € 385,- .

Wel behoeft dit enige toelichting.
Namelijk dat het eigen risico niet van toepassing is op de vergoedingen in de aanvullende verzekering. Tevens zijn binnen de Basisverzekeringen uitzonderingen waar het eigen risico niet voor geldt:

 • Huisarts;
 • Verloskundige zorg;
 • Kraamzorg;
 • Verzekerde zorg tot 18 jaar.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor fysiotherapie, manueel therapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar en geriatrische fysiotherapie.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Aantal behandelingen
(per kalenderjaar)
9 18 32

Voor chronische aandoeningen worden alle vervolgbehandelingen uit de Basisverzekering vergoedt vanaf de 21e behandeling over de gehele behandelduur.

Hieronder vindt u een overzicht met chronische aandoeningen. Deze zijn door de overheid aangewezen. Uw vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering is hiervan afhankelijk.

Aandoeningen aan het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident;
 • ruggemergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel (duur van de behandeling is maximaal twee jaar, na bestraling);
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis.

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat

 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • Whiplash (duur van de behandeling is maximaal drie maanden, soms verlengd tot zes maanden);
 • postpartum bekkeninstabiliteit (duur van de behandeling is maximaal drie maanden);
 • fracturen indien deze conservatief worden behandeld (duur van de behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling).

Overige aandoeningen

 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden na ontslag);
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine (duur van de behandeling is maximaal twaalf maanden);
 • weke delen tumoren;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.

De Basisverzekering voorziet in Geestelijke Gezondheidszorg. Vanaf 2014 is de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) volledig verzekerd in de Basisverzekering.

Hoe werkt de vergoeding van geneesmiddelen?
Er zijn medicijnen van verschillende merken die dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm hebben. Bij sommige van deze geneesmiddelen is er alleen recht op de geneesmiddelen die door Menzis zijn aangewezen. Dit zijn de preferente geneesmiddelen.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op medicijnkosten.nl of op de lijst-preferentiebeleid.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor griepvaccinatie.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Griepvaccinatie n.v.t. 100% 100%

Griepvaccinatie wordt vergoed uit de Basisverzekering voor bepaalde risicogroepen. Valt u buiten deze risicogroep dan kunt u voor vergoeding een beroep doen op uw aanvullende verzekering.

In de onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor huidbehandelingen.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Acnébehandeling
(per kalenderjaar)
n.v.t. max. € 200,- max. € 200,-
Camouflagetherapie & Camouflagemiddelen
(per kalenderjaar)
n.v.t. max. € 200,- max. € 200,-

Camouflagetherapie is bedoeld om mensen met een ernstige huidafwijking of littekens in het gezicht of hals, te leren hoe deze huidafwijking het beste gecamoufleerd kan worden met camouflagemiddelen. Camouflagemiddelen zijn producten die gebruikt worden om ernstige huidafwijkingen of littekens in het gezicht of de hals te camoufleren.

De huisarts is als vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen betreffende uw gezondheid. Huisartsenzorg is vrij toegankelijk. In de avond, nacht of tijdens weekenden kunt u terecht bij de huisartsenpost.

Vergoed wordt:
Huisartsenzorg, door de huisarts aangevraagd laboratorium- en functieonderzoek, doorverwijzing naar medisch specialistische zorg.

Het standaard eigen risico is niet van toepassing op huisartsbezoek.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor kinderopvang bij ziekenhuisopname.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Tegemoetkoming kinderopvang
€ 20,- per dag, vanaf 11e dag
(max. 3 maanden per kalenderjaar)
n.v.t. ja ja

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor mantelzorg.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Mantelzorg vervanging
(per kalenderjaar)
n.v.t. 15 dagen 15 dagen
Mantelzorgmakelaar
(per 2 kalenderjaren)
n.v.t. max. € 350,- max. € 350,-
Mantelzorgcursussen n.v.t. max. € 100,- max. € 150,-

Met mantelzorg wordt bedoeld dat u langdurig een naaste verzorgt, bijvoorbeeld een gezinslid of familielid. Dat kan een hele belasting zijn ondanks dat u het met liefde en plezier doet. Daarom is er de mogelijkheid een vervanger in te schakelen als u met vakantie gaat. Vergoeding voor het mantelzorgers arrangement als u meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg verleent.

De mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers door regeltaken over te nemen. De mantelzorger wordt zo minder belast. De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van diens taken. Naast de zorgtaken zijn dit ook de regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk. Vervolgens wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al deze taken te kunnen combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning. Denk hierbij aan regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen.

De mantelzorgmakelaar beschikt over kennis van regelingen op divers gebied.

Zorgen voor een ander kan voldoening geven, maar vraagt ook veel tijd en energie. De kans om overbelast te raken is groot. Een mantelzorgcursus is niet aleen gericht op het verbeteren van de verzorging van anderen, maar ook op verbetering voor jezelf. Om zelf bewust te zijn van de eigen grenzen.

Vergoedingen voor oncologische revalidatie (voorheen genoemd Herstel en Balans).

Sinds 1 januari 2016 worden de kosten vergoed vanuit de Basisverzekering. 

Oncologische revalidatie is een nazorg programma voor personen van 18 jaar of ouder die een vorm van kanker hebben (gehad). Het programma is aansluitend op de medische behandeling.

Doel van het programma is de lichamelijke en geestelijke conditie op peil te brengen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor orthodontie.

TandVerzorgd
250
TandVerzorgd
500
TandVerzorgd
750
Orthodontie
(voor de gehele verzekeringsduur)
n.v.t. n.v.t. max. € 2.000,-
(tot 18 jaar),
80% tot € 500,-
(vanaf 18 jaar)

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden in de kaken door middel van beugels.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor patiëntenverenigingen.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Cursus n.v.t. max. € 50,- max. € 100,-
Lidmaatschap n.v.t. max .€ 50,- max .€ 50,-
Therapie n.v.t. max. € 100,- max. € 100,-

Recht op vergoeding voor bovengenoemde onderdelen als;
– door Menzis erkende patientenvereniging, en
– de cursus is gericht op het verbeteren van de eigen leefgewoonten of op verzorging van anderen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor preventie bij reizen.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Preventie & vaccinaties
(per kalenderjaar)
max. € 100,- max. € 100,- max. € 150,-

Consulten, inentingen, geneesmiddelen en herhalingsrecepten in verband met preventie bij een reis naar het buitenland.

Het raadplegen van een andere medisch specialist, binnen Nederland, dan de behandelend specialist wordt volledig vergoed vanuit de Basisverzekering.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor sport medisch advies.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Sport Medisch Advies
(per kalenderjaar)
max. € 100,- max. € 150,- max. € 250,-

Onder Sportmedisch Advies wordt verstaan:

 • Basis Sportmedisch Onderzoek,
 • Basisplus Sportmedisch Onderzoek,
 • Groot Sportmedisch Onderzoek,
 • Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek (ook wel topsportmedisch onderzoek genoemd),
 • sportmedische begeleiding (trainingsadvies en individueel trainingsschema),
 • sportkeuring (verplicht gesteld door sportbond).

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor sterilisatie.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Sterilisatie man n.v.t. max. € 300,- max. € 300,-
Sterilisatie vrouw n.v.t. max. € 1.200,- max. € 1.200,-

Sterilisatie bij de man is een eenvoudige ingreep waardoor hij definitief onvruchtbaar wordt en kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.

Bij sterilisatie van de vrouw worden de eileiders afgesloten. De zaadcellen kunnen de eicel niet meer bereiken en kan de eicel zich niet meer naar de baarmoeder bewegen.

Let op: we raden u aan bij een sterilisatie vooraf een offerte aan uw zorgaanbieder te vragen. Zo kunt u vooraf nagaan welk deel van de kosten u misschien nog zelf moet betalen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor stottertherapie.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd 2 ExtraVerzorgd 3
Stottertherapie max. € 200,- max. € 300,- max. € 700,-

Sommige mensen hebben moeite met vloeiend spreken. Zij kunnen dan baat hebben bij stottertherapie. Logopodie is verzekerd in de Basisverzekering. U kunt daarvoor terecht bij een gespecialiseerde logopedist.
Voor stottertherapie heeft u recht op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering als deze wordt gegeven door een door Menzis erkende stottertherapeut.

In onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van tandartsvergoedingen vanaf 18 jaar.

TandVerzorgd
250
TandVerzorgd 500 TandVerzorgd 750
Consulten 100%,
max. € 250,-
100%,
max. € 500,-
100%,
max. € 750,-
Vullingen 80%,
max. € 250,-
80%,
max. € 500,-
80%,
max. € 750,-
Röntgenfoto’s 80%,
max. € 250,-
80%,
max. € 500,-
80%,
max. € 750,-
Verdoving 80%,
max. € 250,-
80%,
max. € 500,-
80%,
max. € 750,-
Tandsteenverwijdering 80%,
max. € 250,-
80%,
max. € 500,-
80%,
max. € 750,-
Chirurgisch
ingrijpen tandarts
80%,
max. € 250,-
80%,
max. € 500,-
80%,
max. € 750,-
Kronen en bruggen 80%,
max. € 250,-
80%,
max. € 500,-
80%,
max. € 750,-
Orthodontie n.v.t. n.v.t. 80%, max.
€ 500,-
(vanaf 18 jaar)
Parodontologie 80%,
max. € 250,-
80%,
max. € 500,-
80%,
max. € 750,-
Wortelkanaalbehandeling 80%,
max. € 250,-
80%,
max. € 500,-
80%,
max. € 750,-

Genoemde bedragen gelden voor alle behandelingen tezamen, per kalenderjaar.

Let op:
Gaat u buiten de reguliere openingstijden naar de tandarts, dan heeft u alleen recht op vergoeding indien dit spoedeisende hulp betreft.
De kosten voor de niet-nagekomen afspraak, het uitwendig bleken en orthodontie worden niet vergoed.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor verblijfskosten in een logeer- of gasthuis.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Verblijfskosten patiënt n.v.t. max. € 350,- max. € 350,-
Verblijfskosten gezinslid n.v.t. max. € 300,- max. € 450,-

Een logeer- of gasthuis is een huis waar u tijdelijk kunt verblijven als je naar het ziekenhuis moet of bent geweest. Voorbeeld van een logeer- of gasthuis is het Gasthuis van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

Een bezoekend gezinslid is iemand die op dezelfde polis is vermeld en op hetzelfde adres woont, of de partner die bij Menzis is verzekerd.

Een logeer- of gasthuis waar bezoekende gezinsleden kunnen verblijven zijn bijvoorbeeld Ronald McDonaldhuis, het familiehuis Daniel den Hoed, Prinses Margriethuis en het Kiwanishuis.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor voetzorg.

ExtraVerzorgd
1
ExtraVerzorgd
2
ExtraVerzorgd
3
Voetzorg
(per kalenderjaar)
max. € 100,- max. € 150,- max. € 200,-

Voetzorg omvat orthopedische steunzolen, pedicure, podologie en podotherapie.

Het verblijf in een ziekenhuis of instelling kan langdurig zijn. Vanuit de Basisverzekering zijn 1.095 dagen verzekerd. Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen te vervallen en biedt de Basisverzekering deze aanvullende dekking.

Vergoed wordt:

Specialistische zorg:

 • Onderzoek en diagnostiek;
 • Behandeling;
 • Materialen die de medisch specialist gebruikt;
 • Laboratoriumonderzoek;
 • Second opinion.