In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen exclusief alternatieve geneesmiddelen.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Alternatieve
geneeswijzen
max.
€ 100,-
max.
€ 250,-
max.
€ 500,-
max.
€ 1000,-

Uitsluitend met name genoemde beroepsverenigingen komen voor vergoeding in aanmerking.

In onderstaande tabel vindt u de vergoeding voor anticonceptie.

Start Extra  Uitgebreid Optimaal
Anticonceptie
(per jaar)
100%,
max.
€ 100,-
100%,
max.
€ 150,-
100%,
max.
€ 250,-
100%,
max.
€ 500,-

Vergoed worden de kosten van anticonceptie:

 • Anticonceptiepil;
 • Hormoonhoudend spiraaltje;
 • Koperhoudend spiraaltje;
 • Pessarium;
 • Anticonceptie per injectie;
 • Anticonceptie per implantantie;
 • Hormoonhoudende vaginale ring;
 • Indien van toepassing het inbrengen van het voorbehoedsmiddel.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor bevalling en kraamzorg.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Kraampakket n.v.t. ja ja ja
Curus zwangerschapsgym
en -yoga
n.v.t. 100% 100% 100%
Curus babymassage n.v.t. 100%,
max. € 500,-
per jaar
100% 100%
Kraamzorg bij adoptie
(kind jonger dan 6 maanden)
n.v.t. 100%,
max. 4 uur
100%,
max. 8 uur
100%,
max. 8 uur
Kraamzorg ziekenhuis
(zonder medische noodzaak)
n.v.t. 100%,
(eigen bijdrage max.
€ 17,- per dag
)
100%,
(eigen bijdrage max.
€ 17,- per dag
)
100%,
(eigen bijdrage max.
€ 17,- per dag
)
Kraamzorg thuis n.v.t. 100%,
(eigen bijdrage max.
€ 4,30 per uur)
100%,
(eigen bijdrage max.
€ 4,30 per uur)
100%,
(eigen bijdrage max.
€ 4,30 per uur)
Kraamzorg in kraamhotel n.v.t. 100%,
(eigen bijdrage max.
€ 17,- per dag)
100%,
(eigen bijdrage max.
€ 17,- per dag)
100%,
(eigen bijdrage max.
€ 17,- per dag)
Couveuse nazorg n.v.t. 100%,
max. 4 uur
100%,
max. 8 uur
100%,
max. 8 uur
Borstvoeding advies n.v.t. n.v.t. 100%,
max. € 80,-
(per bevalling)
100%,
max. € 80,-
(per bevalling)

In onderstaande tabel vindt u de vergoeding voor brillen of contactlenzen.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Brillen
(per 2 kalenderjaren)
of
contactlenzen
(per jaar)
n.v.t. Bril
max.
€ 150,-.
Lenzen
max.
€ 75,-.
Bril
max.
€ 200,-.
Lenzen
max.
€ 100,-.
Bril
max.
€ 300,-.
Lenzen
max.
€ 150,-.

De lenzen moeten worden geleverd door een opticiën of optometrist.

In onderstaande tabel vindt u de vergoeding voor buitenlanddekking.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Spoedeisende zorg
en
geneesmiddelen
100% 100% 100% 100%
Repatriëring
(Vervoer bij ziekte, ongeval
of overlijden)
n.v.t. 100% 100% 100%
Spoedeisende
tandheelkundige
zorg
100%,
max. € 250,-
per jaar
100%,
max. € 250,-
per jaar
100%,
max. € 250,-
per jaar
100%,
max. € 250,-
per jaar

In onderstaande tabel vindt u de vergoeding voor camouflagelessen en – middelen die nodig zijn tijdens deze les(sen).

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Camouflagetherapie
(voor de gehele looptijd van de verzekering)
100%,
max.
€ 150,-
100%,
max.
€ 250,-
100%,
max.
€ 350,-
100%,
max.
€ 500,-

Camouflagetherapie is bedoeld om mensen met een ernstige huidafwijking of littekens in het gezicht of de hals, te leren hoe deze het beste gecamoufleerd kunnen worden met camouflagemiddelen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoeding voor dieetadvies door een diëtist.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Behandeluren
(per jaar)
n.v.t. n.v.t. max. 2 uur max. 4 uur

Dieetadvisering met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. De Basisverzekering vergoedt de eerste 3 behandeluren.

Een behandeluur bestaat uit de geplande tijd die de diëtist met u in gesprek is en de gemiddelde tijd die nodig is voor de werkzaamheden rondom het consult (bijvoorbeeld informatie opzoeken, een dieetadvies op papier zetten of een rapportage aan de arts maken). De behandeling moet een geneeskundig doel hebben.

Voor 2019 is het standaard eigen risico gelijk gebleven € 385,- .

Wel behoeft dit enige toelichting.
Namelijk dat het eigen risico niet van toepassing is op de vergoedingen in de aanvullende verzekering. Tevens zijn binnen de Basisverzekeringen uitzonderingen waar het eigen risico niet voor geldt:

 • Huisarts;
 • Verloskundige zorg;
 • Kraamzorg;
 • Verzekerde zorg tot 18 jaar.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor fysiotherapie, manueel therapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar en geriatrische fysiotherapie.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Aantal behandelingen
(per jaar)
9 15 21 36

Voor chronische aandoeningen worden alle vervolgbehandelingen uit de Basisverzekering vergoedt vanaf de 21e behandeling over de gehele behandelduur.

Hoe werkt de vergoeding van geneesmiddelen?
Er zijn medicijnen van verschillende merken die dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm hebben. Bij sommige van deze geneesmiddelen is er alleen recht op de geneesmiddelen die door de zorgverzekeraar zijn aangewezen. Lees voor meer informatie het Reglement farmaceutische zorg.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Alternatieve
geneesmiddelen
(per jaar)
100%,
max.
€ 50,-
100%,
max.
€ 150,-
100%,
max.
€ 250,-
100%,
max.
€ 500,-
Eigen bijdrage
geneesmiddelen
(per jaar)
100%,
max.
€ 50,-
100%,
max.
€ 150,-
100%,
max.
€ 250,-
100%,
max.
€ 500,-
Overige geregistreerde
geneesmiddelen
100%,
max.
€ 50,-
100%,
max.
€ 150,-
100%,
max.
€ 250,-
100%,
max.
€ 500,-

Kijk voor meer gedetailleerde informatie op medicijnkosten.nl.

In de onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor huidbehandelingen.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Acnébehandeling
(per jaar)
100%,
max. € 150,-
100%,
max. € 250,-
100%,
max. € 350,-
100%,
max. € 500,-
Ontharen
(per jaar)
100%,
max. € 150,-
100%,
max. € 250,-
100%,
max. € 350,-
100%,
max. € 500,-

De huisarts is als vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen betreffende uw gezondheid. Huisartsenzorg is vrij toegankelijk. In de avond, nacht of tijdens weekenden kunt u terecht bij de huisartsenpost.

Vergoed wordt:
Huisartsenzorg, door de huisarts aangevraagd laboratorium- en functieonderzoek, doorverwijzing naar medisch specialistische zorg.

In onderstaande tabel vindt u de vergoeding voor kinderopvang bij ziekenhuisopname ouders.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Kinderopvang
(tot 12 jaar)
n.v.t. n.v.t. € 15,- p.dg.,
max. € 450,-
€ 25,- p.dg.,
max. € 1.500,-.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor mantelzorg.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Vervangende mantelzorg
(per jaar, via Handen in Huis)
n.v.t. max. € 400,-
(per jaar)
max. € 800,-
(per jaar)
max. € 750,-
(per jaar)
Mantelzorgmakelaar
(uitsluitend met name genoemde
beroepsverenigingen komen voor
vergoeding in aanmerking)
n.v.t. 100%,
max. € 350,-
(per verzekerde,
per jaar)
100%,
max. € 500,-
(per verzekerde,
per jaar)
100%,
max. € 750,-
(per verzekerde,
per jaar)

Met mantelzorg wordt bedoeld dat u langdurig een naaste verzorgt, bijvoorbeeld een gezinslid of familielid. Dat kan een hele belasting zijn ondanks dat u het met liefde en plezier doet. Daarom is er de mogelijkheid een vervanger in te schakelen als u met vakantie gaat.

De zorg wordt geleverd door Handen in Huis (Stichting Mantelzorgvervanging Nederland te Bunnink) of Saar aan Huis. Meer informatie vindt u op http://www.handeninhuis.nl.

In onderstaande tabel vindt u de vergoeding voor ooglaserbehandeling.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Ooglaserbehandeling
(éénmaal per 60 maanden bij
d
ioptrie vanaf 4)
n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100%,
max. € 375,-
per oog.

Met een ooglaserbehandeling worden bijziendheid, verziendheid en cilinderafwijkingen gecorrigeerd.

Vergoedingen voor oncologische revalidatie (voorheen genoemd herstel en balans).

Sinds 2016 worden de kosten vergoed vanuit de Basisverzekering. 

Oncologische revalidatie is een nazorg programma voor personen van 18 jaar of ouder die een vorm van kanker hebben (gehad). Het programma is aansluitend op de medische behandeling.

Doel van het programma is de lichamelijke en geestelijke conditie op peil te brengen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor orthodontie.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Orthodontie tot 18 jaar
(wachttijd van 1 jaar na afsluiten zorgverzekering
en gedurende de gehele looptijd
van de verzekering)
n.v.t. 80%
tot max.
€ 1.000,-
80%
tot max.
€ 2.000,-
100%
tot max.
€ 2.500,-
Orthodontie vanaf 18 jaar
(wachttijd van 1 jaar na afsluiten zorgverzekering
en gedurende de gehele looptijd
van de verzekering)
n.v.t. n.v.t. 80%
tot max.
€ 1.000,-
100%
tot max.
€ 1.500,-

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het optimaliseren van de stand van tanden in de kaken door middel van beugels.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor patiëntenverenigingen en cursussen.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Cursus
(per jaar)
max. € 50,-,
alleen voor curus
babymassage
100%,
afhankelijk van de cursus
max. € 500,-
100%,
afhankelijk van de cursus
100%,
afhankelijk van de cursus
Lidmaatschap n.v.t. n.v.t. n.v.t. 100%

Recht op vergoeding voor bovengenoemde onderdelen als;
– patientenvereniging is aangesloten bij de NPCF of de CG-Raad, en
– algemene cursussen gegeven door een thuiszorgorganisatie of patiëntenvereniging.

In onderstaande tabel vindt u de vergoeding voor plastische chirurgie

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Plastische chirurgie
(wel vooraf toestemming verzekeraar nodig)
n.v.t. n.v.t. 100% 100%

Recht op vergoeding als:

 • de aard van de behandeling strekt ter correctie van afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen;
 • vooraf toestemming van de zorgverzekeraar vereist;
 • aanvraag door behandelende specialist met foto’s en een verklaring van verzekerde over de klachten;
 • ingreep wordt verricht door medisch specialist of zelfstandig behandelcentrum.

Correctie van de oorstand wordt vergoed.

In onderstaande tabel vindt u de vergoeding voor pedicurezorg.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Pedicurezorg
(bij diabetes of reuma)
max.
€ 100,-
100% 100% 100%

Recht op vergoeding als de behandeling wordt uitgevoerd door een pedicure.

In onderstaande tabel vindt u de vergoeding voor podologie, podotherapie en podoposturale therapie.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Podologie, podotherapie,
podoposturale
therapie
max.
€ 100,-
100% 100% 100%

De podoloog behandelt voetfunctiestoornissen en voetklachten. Dit kan met het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals schoen- en zool correcties en het adviseren over voetaandoeningen.

De podotherapeut behandelt alle voorkomende klachten aan voeten, tenen en nagels en klachten elders in het lichaam die door voet-, teen- en nagelcorrectie beïnvloed kunnen worden.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor preventieve vaccinaties.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Preventieve vaccinaties
(griep, hepatitis-B en
meningokokken)
n.v.t. 100% 100% 100%
Vaccinaties voor buitenland n.v.t. n.v.t. 100% 100%

Heeft u psychische problemen? Dan krijgt u een vergoeding voor basis geestelijke gezondheidszorg vanuit uw Basisverzekering.

Wat is uw eigen risico of eigen bijdrage?

U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage. Wordt u behandeld door uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ, dan betaalt u ook geen eigen risico. U betaalt wel een eigen risico bij een GZ-psycholoog of psychotherapeut.

Goed om te weten

 • U hebt een verwijzing nodig van een huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, medisch-specialist of bedrijfsarts.
 • Als u een afspraak mist of niet tijdig afzegt, moet u deze sessie zelf betalen.
 • Psychologische zorg voor kinderen tot 18 jaar, wordt vanaf 1 januari 2015 geregeld door uw gemeente.
 • Relatietherapie, intelligentieonderzoek, dyslexiebehandeling, schoolpsychologische zorg, begeleiding van niet-geneeskundige aard, arbeidsproblematiek en orthopedagogische zorg vallen niet onder de vergoedingen voor de basis geestelijke gezondheidszorg.

Het raadplegen van een andere medisch specialist, binnen Nederland, dan de behandelend specialist wordt volledig vergoed vanuit de Basisverzekering.

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor de kosten van sportmedisch onderzoek en blessureconsulten.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Sportmedisch onderzoek n.v.t. n.v.t. 100%,
(éénmalig
per 24 mnd)
100%,
(éénmalig
per 12 mnd
Blessureconsulten n.v.t. n.v.t. 100% 100%

Het onderzoek of de consulten dienen te worden uitgevoerd in een Sport Medisch Adviescentrum, een Sport Medisch Instituut of een Sport Medisch Centrum. Deze instellingen dienen lid te zijn van de Federatie van Sportmedische Instellingen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoeding voor sterilisatie.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Sterilisatie man n.v.t. n.v.t. 100% 100%
Sterilisatie vrouw n.v.t. n.v.t 100% 100%

Sterilisatie bij de man is een eenvoudige ingreep waardoor hij definitief onvruchtbaar wordt en kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.

Bij sterilisatie van de vrouw worden de eileiders afgesloten. De zaadcellen kunnen de eicel niet meer bereiken en kan de eicel zich niet meer naar de baarmoeder bewegen.

In onderstaande tabel vindt u de vergoeding voor steunzolen.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Steunzolen (per jaar) max.
€ 50,-
100%,
1 paar
100%,
1 paar
100%,
1 paar

Een steunzool is een losse inlegzool voor een schoen. Steunzolen kunnen een ontlastende of ondersteunende functie of een corrigerende functie hebben. De voet- en loopstand verbetert hierdoor.

In onderstaande tabel vindt u de vergoeding voor stottertherapie.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Stottertherapie
(per jaar)
n.v.t. n.v.t. 100%,
max. € 500,-
100%,
max. € 1.000,-

In onderstaande tabel vindt u een beknopt overzicht van tandartsvergoedingen.

Tandarts Start Tandarts Extra Tandarts Uitgebreid Tandarts Optimaal
Reguliere behandelingen
(per jaar)
100%,
max. € 250,-
100%,
max. € 500,-
100%,
max. € 750,-
100%,
max. € 1.500,-
Specialistische behandelingen
(kronen, bruggen, protheses,
endodontologie en parodontologie,
per jaar)
75%,
max. € 250,-
75%,
max. € 500,-
75%,
max. € 750,-
75%,
max. € 1.500,-
Spoedeisende tandheelkundige
hulp in het buitenland
(per jaar)
100%,
max. € 250,-
100%,
max. € 500,-
100%,
max. € 750,-
100%,
max. € 1.500,-

In onderstaande tabel vindt u de vergoedingen voor verblijfskosten logeerhuis en kuurreizen.

Start Extra Uitgebreid Optimaal
Logeerhuis
(per verzekerde, per jaar)
100%,
max. € 250,-
100%,
max. € 500,-
100% 100%
Kuureizen
(via Stichting Kuurreizen of Reisorganisatie Fontana.
Vooraf toestemming van de verzekeraar nodig)
n.v.t. n.v.t. 100%,
max. € 500,-
100%,
max. € 1.000,-

Een logeerhuis is een huis waar u tijdelijk kunt verblijven als gezinsleden in het ziekenhuis zijn opgenomen. Voorbeeld van een logeerhuis is het Ronald McDonaldhuis of een aan een ziekenhuis verbonden familie- of logeerhuis.

Het verblijf in een ziekenhuis of instelling kan langdurig zijn. In dat geval zijn 1.095 dagen verzekerd vanuit de Basisverzekering. Sinds 1 januari 2015 is de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen te vervallen.

Vergoed wordt:

Specialistische zorg:

 • Onderzoek en diagnostiek;
 • Behandeling;
 • Materialen die de medisch specialist gebruikt;
 • Laboratoriumonderzoek;
 • Second opinion.